Rådgivning, omvärldsanalys och samhällskontakt

Lyft varandra - en guide till halva makten

100 år av rösträtt men inte 100 år av jämställdhet!
I Lyft varandra – en guide till halva makten får vi ta del av erfarenheter från ledande kvinnor i politik och näringsliv, liksom goda råd på vägen om hur kvinnor och män kan bli inkluderande ledare och hur vi alla kan bli bättre på att stötta varandra.

Säljs med studiehandledning med intressanta diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter. Inklusive uppdaterad text om politiska läget och den nedmonterade feministiska utrikespolitiken.

Pris: 175 kr/st + 49 kr i frakt

Så här beställer ni

Swisha 123 246 31 72
Ange Lyft varandra, ert namn, adress och antal böcker

Vid större beställningar, mer än 10, går det att få rabatt både på pris och frakt. Mejla till info@greenkontakten.se eller ring direkt till författaren Monica Green 0705-30 42 10

Recensioner

 • Josefin Olsson Företagare och designer

  "I Monica Greens bok får vi ta del av framstående kvinnors erfarenheter och tips, det har givit mig styrka att vilja vidga min verksamhet."
   


  Josefin Olsson
 • Gabriella Lavecchia Ordförande fackförbundet SEKO

  "”Lyft varandra - en guide till halva makten”. Det är en klok och salig blandning av intervjuer, historiebeskrivningar, fakta, och framförallt en hel del praktiska och handfasta tips. Och detta på ett pedagogiskt och väldigt lättillgängligt språk. Tror dessutom att den lämpar sig väldigt bra som underlag för en studiecirkel faktiskt. Tack Monica för att du folkbildar."
   


  Gabriella Lavecchia
 • Yvonne Gröning Dala-Demokraten

  "Monica Greens bok Lyft varandra en guide till halva makten, har tyngd och skärpa, en modernare guide som uppmanar till fortsatt diskussion om det ojämställda samhället. Jag föreslår att skolor och politiska partier, oavsett färg ser till elever och medlemmar snarast får tillgång till boken!"
   


  Yvonne Gröning

Inledning av boken Lyft varandra en guide till halva makten

Tänk dig att  du sitter  på ett  mycket viktigt  möte.  Du är en av 17 utvalda  att  besluta i viktiga samhällsfrågor, fyra av dessa är kvinnor. Ni har alla formell klädsel, det vill säga mörk kostym respektive dräkt. Ni har bjudit in tre experter för att fördjupa  er i en viss investeringsfråga.  
Ni har lyssnat på de föredragande,  gjort anteckningar  och  får  möjlighet  att  ställa  några  fördjupade  frågor.
Du begär  ordet, förbereder dig men precis innan du får ordet får du se att mannen mitt emot dig tittar  på dig. Han gör en gest med händerna  som formar bröst, pekar på dina  bröst och gör tummen upp. Du kommer av dig, funderar på vad mannen har i tankarna.
Inte verkar det vara investeringsbeslutet i alla fall.

Inte hundra år  till av ojämställdhet

Anledningen  till  att  denna  bok  skrivs  är  att  det  behövs  fler  kvinnor  i  bolagsstyrelser och i ekonomiskt  beslutande  församlingar.  Ambitionen var att  näringslivet kunde  ta  efter  hur  den  offentliga  representationen  fördelades  mer  rättvist.  Kvinnor utanför politiken har uttryckt önskemål om stöd, pepp och mod att ta sig an styrelseuppdrag och andra tunga uppdrag.
Skulle  privata  bolag  kunna  dra  nytta  av  hur  politiken  fick  tillgång  till  begåvningsreserven från halva befolkningen, det vill säga från kvinnorna?

Det  finns  samma  tröghet,  konservatism  och  patriarkala  strukturer  inom  politiken som i företag  men ändå har politiken  kommit  längre.  Det var min  bestämda  uppfattning när jag började skriva den här boken. Dyster  verklighet I takt  med  att  texterna  växte  fram,  genom  möten,  intervjuer och  i  fördjupning  av analyser, rapporter och avhandlingar, framkom en mer dyster verklighet än jag kunde ana. Kvinnor fick efter  en lång kamp  gå till  valurnorna  1921 och kunde finnas på valbar plats på listorna. En milstolpe  var nådd, men det ledde  inte  till  att  den manliga strukturen försvann. Det fanns fortfarande  en rad hinder för att kvinnor skulle kunna delta i samhällslivet  på lika villkor.  

Trots uthålliga,  och ofta heroiska, insatser  från  kvinnorörelsen  och  flera  viktiga  steg  och  reformer  har  vi  ännu  inte  nått jämställda villkor. Människors lika rättigheter  och skyldigheter, som rösträttskvinnorna kämpade för, är fortfarande  lika  viktiga  att  kämpa  för. Denna bok synliggör genom  intervjuer, statistik  och forskning på området  att  utvecklingen  har stagnerat.


Det finns oroande  tacken  på  att  pandemin  har  gjort  hack  i  kurvan  och  till  och  med  att utvecklingen går bakåt inom vissa områden.

Inte lika villkor

Det  är  dystert  att  ta  del  av  Jämställdhetsmyndighetens  rapport  Ett  sekel  av  rösträtt och valbarhet  (2021), liksom av Stiftelsen Allbrights  analys av näringslivet. Kvinnor  deltar  inte  på  lika  villkor  som  män  i  politiken  och  de  missgynnas  systematiskt  när  höga  poster  tillsätts  genom  indirekta  val.  Efter  100 år  av  rösträtt  utsätts många kvinnor i någon form av maktposition  för hot, trakasserier  och våld. Målet  om  ekonomisk  självständighet  är  heller  inte  nått.  

Kommissionen  för  jämställda  inkomster  visar att  det skiljer  omkring 3,2 miljoner  kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män. Trots det dystra läget, eller kanske just därför, blev jag än mer stärkt i övertygelsen att män och kvinnor tillsammans behöver inse fördelarna med jämställdhet.

– Fler kvinnor måste  inse vilken  tillgång  de besitter  och hur viktigt  det är att  de ska vilja ta sig an nya utmaningar.
– Männen borde inse vikten av att få med en större bredd i beslutande församlingar  än  bara  den  krets  för  inbördes  beundran  vita  medelåldersmän  emellan  som hittills varit normen. Måste synliggöras För att  riva  patriarkatet  och  förändra  attityder  i  hela  samhället  måste  rådande  situation  synliggöras.  Det  gäller  både  inom  den  offentliga  makten,  inom  näringslivet och bland företagsledare.
 I  boken  får  vi  ta  del  av  några  intressanta  kvinnors  reflektioner,  upplevelser  och tankar. Boken  gör  inte  anspråk  på  att  vara  en  akademisk  redogörelse,  det  finns  många som skrivit,  dokumenterat  och forskat på  mäns och kvinnors representation  i politiken och jag rekommenderar varmt dessa avhandlingar. Här  drar  jag  nytta  av  det  enorma  arbete  som  gjorts  för  att  få  till  en  bestående  förändring  och  vad  som  skrivits  om  utvecklingen.  

Jag  reflekterar  över  detta  eftersom jag  varit  med  under en omvälvande  tid  och dragit  vissa lärdomar. Förhoppningsvis kan boken vara en del i den nödvändiga omdaningen. Hoppas du har glädje och nytta av dessa erfarenheter  och resonemang om att lyfta varandra till ett mer jämställt samhälle.

Monica Green

Innehållsförteckning Inledning

Kapitel 1. I maktens boningar är mannen norm ......................................................11
Kapitel 2.  Historien om demokratin ........................................................................17
Kapitel 3  Varannan damernas .................................................................................23
Kapitel 4  Kvotering ..................................................................................................39
Kapitel 5 Privata näringslivet ....................................................................................43
Kapitel 6  -  Intervjuer – Kvinnor med ledarerfarenheter ..................................….....49
Kapitel 7  -  Avstannad utveckling ............................................................................89
Kapitel 8  -  Metoo – en ögonöppnare .....................................................................101
Kapitel 9  -  Historisk internationell utblick  .............................................................109
Kapitel 10  -  Från ord till handling ...........................................................................123
Kapitel 11  -  Spelar utseendet någon roll? ..............................................................135
Kapital 12 - Kvinnor i ledande positioner .................................................................143
Kapitel 13  -  Härskartekniker ...................................................................................151
Kapitel 14 - Börja med dig själv ............................................................................... 157
Kapitel 15  -  Konsten att leda ett möte ....................................................................161
Kapitel 16 - Digitala möten ........................................................................................171
Kapitel 17  -  Styrelseledamot i företag .................................................................... 175
Kapitel 18  -  Mot oändligheten och vidare ...............................................................179
Statistik på representation ...................................................................................…..183
Källförteckning ....................................................................................................…...193

Kontakta oss

0705-30 42 10
info@greenkontakten.se